Nieuws

affectieschade

Wetsvoorstel affectieschade aangenomen

De Eerste kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade. Naasten en nabestaanden van slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf krijgen daarmee recht op schadevergoeding.

Het gaat daarbij om ongevallen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg. De regering komt zo tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van zo’n ongeval. ‘Naasten putten erkenning en genoegdoening uit de vergoeding van affectieschade. Dit helpt hen bij de verwerking van hun verdriet,’ staat in de memorie van toelichting.

De hoogte van de vergoeding komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro. De aansprakelijke partij betaalt dit bedrag.

De Eerste Kamer keurde in 2010 het wetsvoorstel nog af. Vijf jaar na inwerkingtreding van de wet volgt een evaluatie.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!