Blogposts

Proactieve persberichten OM: publieksvoorlichting of PR?

25 april 2018

Proactieve persberichten van het Openbaar Ministerie (OM) roepen volgens Jakoline Winkels van Stibbe vragen op: waarom bevatten deze berichten zo veel informatie? Waarom worden er na een inval en/of een aanhouding al persberichten gepubliceerd? Wat is het doel daarvan? ‘Veelgehoorde argumenten van de zijde van het Openbaar Ministerie om proactief naar buiten te treden, zijn […]

Lees meer

Uw vingerafdruk alstublieft

11 april 2018

Nog snel uw paspoort regelen voor vakantie. U weet inmiddels dat het aanvragen van een paspoort gepaard gaat met het laten maken van uw vingerafdruk. Klakkeloos legt u uw vinger op de elektronische vingerafdruklezer. Het is immers voor een goed beveiligd paspoort! Toch? Ook in de relatie werkgever–werknemer wordt de vingerafdruk in toenemende mate gebruikt […]

Lees meer

Visie Rechtspraak op rechter-plaatsvervanger hard nodig

15 maart 2018

Waar iedereen altijd bang voor is bij plaatsvervangers, namelijk belangenverstrengeling, integriteitskwesties of het zich uitlaten in de media over lopende zaken, blijkt nauwelijks een rol te spelen in de praktijk. Meer zorgen zijn er onder de plaatsvervangers over de waardering voor hun werk en over de praktische gang van zaken binnen het gerecht. Natuurlijk zijn […]

Lees meer

De Hoge Raad en de toepassing van 80a RO in strafzaken

7 februari 2018

Een verdachte hoeft niet bang te zijn dat naar zijn klachten niet serieus wordt gekeken, al blijft een gemotiveerde reactie van de Hoge Raad op zijn klachten steeds vaker uit. Dat stelt Dino Bektesevic, advocaat bij De Roos & Pen in Amsterdam.  ‘Naast onterecht voor­gestelde klachten bestaat ook de categorie terecht voorgestelde klachten die niet tot […]

Lees meer

EET en de hypothecaire restschuld

25 januari 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 januari jl. een voor de internationale incassopraktijk belangwekkende uitspraak over het waarmerken van een hypotheekakte als Europese Executoriale Titel, hierna: ‘EET’. De EET-Vo heeft tot doel het vereenvoudigen van het vrij verkeer van beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten voor niet betwist schuldvorderingen in alle lidstaten. Lees meer over de […]

Lees meer

Een begin van normering van interne onderzoeken door advocaten

4 januari 2018

Kort voor kerst deed de Amsterdamse Raad van Discipline uitspraak inzake het optreden van advocaten in het interne onderzoek bij NS. Die uitspraak stelt niet teleur, aldus Jan Leliveld, partner bij Van Doorne. ‘De uitspraak zou hopelijk enige kaders bieden voor de invulling van de open norm dat een advocaat haar of hem opgedragen zaken […]

Lees meer

De dagen dat een deurwaarder niet werkt in 2018

22 december 2017

Een deurwaarder mag niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. Wat betekent dit voor 2018? In deze blog legt advocaat Jeroen Veldhuis uit wat ambtshandelingen zijn en op welke dagen de deurwaarder deze niet mag verrichten. Over ambtshandelingen, beperkingen, andere handelingen en uitzonderingen en een blik op 2018.

Lees meer

‘Iedereen is potentieel in staat de moord op Bonifatius te bekennen’

23 november 2017

Bij misdrijven die veel media-aandacht genereren, zijn er altijd wel mensen die zich spontaan als dader bij de politie melden. Het kan gaan om psychiatrische patiënten of fantasten die graag eens in de media willen verschijnen. Maar ook andere mensen kunnen om uiteenlopende redenen besluiten te bekennen zodra ze als verdachte zijn aangehouden. De werkelijke […]

Lees meer

‘Baanbrekend arrest over verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfonds’

14 november 2017

Op 7 november jl. heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. De overwegingen in het arrest zijn relevant voor diverse lopende en nog te verwachten discussies tussen werkgevers en bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij bedrijfstakpensioenfondsen zich op het standpunt stellen dat […]

Lees meer

1 2 3 7