Andere media

Massaschade en de regelende rechter

15 november 2017

Zijn we klaar voor de massaschade regelende rechter? Die vraag rijst bij bestudering van het wetsvoorstel dat ons arsenaal uitbreidt met een collectieve schadevergoedingsactie (KII 2016/17, 34 608). We hebben al lang een collectieve actie-mogelijkheid (art. 3:305a BW), maar kunnen langs die weg geen schadevergoeding vorderen (lid 3). Zo’n collectieve schadevergoedingsactie is bijvoorbeeld een remedie tegen ‘rationele […]

Lees meer

‘Rechtsbescherming in het sociaal domein kachelt achteruit’

14 november 2017

Er zou één aanspreekpunt moeten zijn voor burgers die vragen of klachten hebben over maatschappelijke ondersteuning: hun gemeente. Dat bepleit Matthijs Vermaat, advocaat bij het Amsterdamse Van der Woude de Graaf Advocaten. ‘Sommige gemeenten wijzen bij een geschil naar de zorgaanbieder. Dat helpt de rechtspositie van cliënten niet.’ Na drie jaar Wmo als verantwoordelijkheid van gemeenten is […]

Lees meer

Erfenis? Dat leidt steeds vaker tot rechtszaken en familiebreuken

10 november 2017

Erfenissen leiden in toenemende mate tot rechtszaken – en tot breuken in de familie. ‘De welvaart is toegenomen, dus er is nu meer geld gemoeid met erfenissen.’ Hoogleraar familievermogensrecht Wilbert Kolkman deed in 2016 onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal rechtszaken die over erfrecht gingen. Daaruit bleek dat het aantal erfrechtzaken tussen 2010 en […]

Lees meer

Advocaten, spreek elkaar aan op wat rechtvaardig is

10 november 2017

De advocatuur kan niet van zichzelf zeggen dat ze ‘leidend is’ in de rechtsstaat en tegelijkertijd stilletjes belastingontduiking faciliteren, schrijft Folkert Jensma. ‘Enige tijd geleden hield Ferdinand Grapperhaus, toen senior advocaat, een praatje voor een groep jonge advocaten in opleiding. Daar beweerde hij dat advocaten “uiteindelijk toch het meest leading zijn bij het in stand houden van de rechtsstaat”. […]

Lees meer

Houd de rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk

7 november 2017

In zijn artikel Dure advocaat moet ook pro deo werken stelt commercieel advocaat Bert van Mieghem voor om de sociale advocatuur te helpen door commerciële advocaten vijf keer paar jaar een pro-deozaak te laten doen. Onder verwijzing naar het rapport van commissie-Van der Meer concludeert Van Mieghem dat ‘de kwaliteit van [de sociale advocatuur] zorgwekkend slecht is’ […]

Lees meer

OM hoort samen met de rechters onder één minister, niet twee

2 november 2017

Als rechters onder de ene minister van Justitie vallen (Dekker) en officieren, met de politie, onder de andere (Grapperhaus) is dan wel erkend dat ook officieren magistraten zijn? Greetje Bos, officier van justitie bij het OM Zeeland/West-Brabant, heeft zo haar twijfels. ‘Wij rechtshandhavers waren natuurlijk het meest geïnteresseerd in de afspraken rondom het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vanaf […]

Lees meer

Dure advocaat moet ook pro deo werken

31 oktober 2017

Ook commerciële advocaten moeten een paar keer per jaar mensen helpen die geen advocaat kunnen betalen, betoogt commercieel advocaat Bert van Mieghem. ‘Zij zijn daartoe uitstekend in staat.’ Wanneer de commerciële helft van de advocatuur zijn bijdrage levert, haalt dat voor de advocaten in de andere helft de druk van de ketel, zo stelt Van Mieghem. […]

Lees meer

Rechters: ’We zijn geen automaten’

29 oktober 2017

Door de zaak Anne Faber staan de schijnwerpers ook vol gericht op de rechterlijke macht. Hebben de rechters in 2011 en 2012 het juiste oordeel geveld over verdachte Michael P.? Wat doet het eigenlijk met rechters als blijkt dat iemand in herhaling valt? ‘We zijn geen automaten. Natuurlijk denken wij ook wel eens: verdomme. Het […]

Lees meer

Onder de toga zit maar zelden een jurk

29 oktober 2017

Mannen maken de dienst uit in de advocatuur. Op de grote kantoren op de Zuidas zijn vrouwen aan de top vaak sterk in de minderheid. Aan de instroom ligt het niet: op dit moment studeren er aan de rechtenfaculteiten van UvA en VU ongeveer twee keer zo veel vrouwen af als mannen. Onder starters op […]

Lees meer

‘Risico’s aan bekendmaken naam en gezicht verdachte’

27 oktober 2017

De politie heeft de naam bekendgemaakt van de 20-jarige man die wordt verdacht van het neerschieten van de student in Groningen. Dat is riskant, zegt advocaat Maartje Schaap. ‘Door het bekend maken van zijn naam met foto criminaliseer je zo’n jongen, terwijl hij nog verdachte is,’ zegt Maartje Schaap, strafrechtadvocaat bij De Haan Advocaten in […]

Lees meer

1 2 3 10