Opinie

Brexit

EVEX Lugano – een Baileybrug voor Brexit

2 mei 2018

Met één groot akkoord moeten nieuwe handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK tot stand worden gebracht. De kans dat voor het einde van de overgangsperiode, 31 december 2020, een allesomvattend overeenkomst is uit onderhandeld, getekend en geratificeerd, is klein, riskant klein. Lars Vesterbirk, de advocaat die onderhandelde over het vertrek van Groenland uit de […]

Lees meer

arbeidsrecht

Hoger beroep in het arbeidsrecht gaat vaak mis 

26 april 2018

Sinds 2015 geldt de Wwz in het arbeidsrecht. Nieuwe wetgeving die tot veel onduidelijkheid heeft geleid. Dat heeft ook gevolgen voor de beoordeling van het werk van advocaten, merkt raadsheer en tuchtrechter Tijn van Osch. 

Lees meer

legaliteit

Legaliteit in een tijd van terreur 

3 april 2018

De recente wetswijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, die het voor de Minister van Veiligheid en Justitie mogelijk maakt om uitgereisde jihadisten via het bestuursrecht de Nederlandse nationaliteit af te nemen, kan in alle stilte het einde van de trias politica inluiden. 

Lees meer

hiv

Criminalisering van hiv

6 maart 2018

Het is 2018. De Hiv Vereniging voert een campagne om duidelijk te maken dat mensen met hiv die succesvol behandeld worden (waardoor het virus niet meetbaar in het bloed is) geen risico van overdracht vormen. Actiegroep PrEPnu maakt zich hard voor het beschikbaar stellen van goedkope hiv-preventiepillen, hetgeen helpt om het stigma rondom het virus […]

Lees meer

werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap: wond nog niet gehecht 

26 januari 2018

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 is sneller dan voorheen sprake van opvolgend werkgeverschap, terwijl de wetgever heeft nagelaten in specifiek overgangsrecht te voorzien. Dit heeft tot diverse rechtszaken geleid. De Hoge Raad heeft eind vorig jaar een einde gemaakt aan de onduidelijkheid. 

Lees meer

1 2 3 15