Op 16 februari 2010 organiseert congresbureau Logacom in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht het congres ‘Aanpak jeugdige veelplegers’. Er bestaat een kleine categorie jeugdige delinquenten die niet een- of tweemaal maar heel geregeld met politie en justitie in aanraking komt en waarmee niemand zich goed raad weet. Deze groep, eerder gelabeld als ‘harde kern’ en ‘draaideurcriminelen’, wordt tegenwoordig aangeduid als jeugdige veelplegers. Wie zijn deze jeugdige veelplegers? Wat werkt bij hen? Wat doet jeugdige veelplegers stoppen? Tijdens dit congres wordt een antwoord gegeven op deze vragen. U verneemt de resultaten van een onderzoek naar deze lastige groep, aan de hand van uitvoerig dossieronderzoek. Verder krijgt u tijdens de deelsessies van professionals uit de praktijk informatie over effectieve aanpakken voor de vier verschillende groepen. Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht van 9.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie: www.veelplegers-jeugd.nl.

Advertentie