Advocaten kunnen bij twijfel over de vraag of cursussen en opleiding punten opleveren, dit jaar ook terecht bij de landelijke Orde. Bij onzekerheid konden ze de lokale orde al om advies vragen. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening op de vakbekwaamheid op 1 januari wordt van advocaten verwacht in eerste instantie zelf in te schatten of een opleiding bijdraagt aan hun kennis en kunde. Dit leidt met name in Amsterdam tot een toevloed van adviesaanvragen omtrent de waardering van de opleiding. Ook opleidingsinstituten zelf gingen ‘shoppen’ bij lokale raden. Adjunct-secretarissen trokken daarom aan de bel bij de landelijke orde, die tot voor kort de waardering van de opleidingen organiseerde. Afgesproken is nu dat advocaten bij twijfel ook terecht kunnen bij de landelijke orde. De afspraak geldt als een overgangsregeling voor dit jaar.

Advertentie