‘De huidige opleiding van de stagiaire is te vrijblijvend en te weinig gestructureerd, zeker na het eerste jaar. De Grotius-opleiding kan als voorbeeld dienen: het is niet sympathiek, al dat verplichte huiswerk, maar het is wel effectief.’ Deze krasse uitspraken deed de Nijmeegse rector-magnificus Bas Kortmann eind maart tijdens een bijeenkomst in Den Haag ter gelegenheid van de dekenwissel Bekkers-Loorbach. Kortmanns uitlatingen zijn frappant omdat de Orde-commissie waarvan hij voorzitter is pas in de zomer met voorstellen komt voor hervorming van de stageopleiding. En Kortmann liet het niet bij een tipje van de sluier. ‘De discussie is nog open, maar uit het bestaan van de Law Firm School blijkt dat kantoren de huidige opleiding niet goed vinden. De universiteiten zullen de opleiding niet uitbreiden, dus de kantoren zullen het moeten doen. Wie dat betaalt is een tweede, al zullen niet alle kantoren dat kunnen trekken. Je zou de scholing in elk geval over de drie jaar moeten uitsmeren. En met de benaming zou je voor cliënten duidelijk moeten maken dat een stagiaire nog geen volledige advocaat is.’ (LH)

Advertentie