In een workshop ‘Diversiteit binnen de advocatuur’ tijdens de carrièrebeurs ‘Diversity works’, met de focus op multicultureel talent, bleek dat ‘het nu niet heel anders is dan twintig jaar geleden’.
Eva Schutte (Van Doorne) en Bart van Reeken (De Brauw Blackstone Westbroek) verzorgden op dinsdag 13 april in Amsterdam de workshop ‘Diversiteit binnen de advocatuur’. Mede uit eigen ervaring menen ze dat het belangrijk is om multicultureel talent een plaats te geven binnen de advocatuur. ‘Er zijn parallellen tussen hoe jullie hier zitten en hoe ik er destijds inzat’, begint Van Reeken de workshop. ‘Toen ik bij De Brauw begon, was er nauwelijks diversiteit in afkomst. Veel van de compagnons waren van adel of hoefden niet voor het geld te werken. Ik kwam uit een bijstandsgezin. En ik was welkom. Diversiteit is meer een probleem van klasse, dan van andere aspecten. Toen ik begon was ik slim genoeg en kon prima werken. Het is nu net zo. Of je nu een bruin huidje hebt of niet.’
Eva Schutte, die ook deel uitmaakt van de commissie Diversiteit van de Orde, begon destijds als tweede vrouwelijke partner bij Van Doorne. ‘De andere vrouw was een masculien type zonder kinderen. Ik kreeg wel kinderen, maar parttime werken was toen nog uit den boze. Ik was deels thuis werkzaam, zodat de mannelijke partners het niet merkten.’

Strenge poortwachters
Bart nam in 2006 het initiatief tot ‘Brug naar de Top’, een project waarbij rechtenstudenten met een andere culturele achtergrond in gesprek gaan met rechters en met advocaten bij topkantoren. ‘Die hebben een sociale achtergrond die weinig natuurlijke ingangen biedt, net als ik vroeger. Het is leuk om te praten met een advocaat als een soort vriend van de familie, die je op een natuurlijke manier niet zou hebben’, aldus Bart. Hij benadrukt dat het geen recruitmenttool is om mensen met andere culturele achtergronden aan te trekken. ‘Het gaat om kansen bieden en onszelf geschikter maken voor collega’s met een andere achtergrond.’
In de zaal werpt iemand op dat recruiters vaak als strenge poortwachters fungeren waardoor sollicitatiebrieven niet bij de juiste mensen aankomen. Dat werkt volgens Bart en Eva anders, omdat recruiters niet selecteren. Toch lijkt de crux wel in deze brievenselectie te zitten. Zo zijn behalve goede cijfers en studieduur nevenactiviteiten van groot belang voor een goed cv. ‘Je ziet vaak dat mensen met een andere etnische achtergrond thuis wonen, snel en hard studeren en minder nevenactiviteiten hebben verricht, stelt Eva. ‘Terwijl dat laatste nu vaak de reden is waardoor je door een selectie komt. Autochtone Nederlanders hebben vaak buitenlandervaring of een studentstage gedaan. Ouders stimuleren dat, er is interesse en geld voor.’

Logische vraag
Van Reeken: ‘Ik was ooit voorzitter van de Jonge Socialisten in Rotterdam. Tijdens mijn sollicitatiegesprek bij De Brauw, werd er gevraagd: “Kun je dan wel zaken van Shell behandelen?” Ik dacht: ze willen geen linkse mensen, en dacht ook: logische vraag, die beantwoord ik gewoon. Gelukkig heb ik voor de laatste optie gekozen. Later kwam ik er achter dat de vragensteller zelf PvdA-lid bleek te zijn.’ Het publiek mompelt instemmend.

De 23-jarige Euredice Wijnaldum vertelt dat het lastig is om in de advocatuur binnen te komen.‘In december ben ik afgestudeerd en sindsdien op zoek naar een baan. Ik heb een cijferlijst waar je u tegen zegt, maar ik heb geen nevenactiviteiten naast mijn studie gedaan. Vanuit huis, ik ben van Surinaamse afkomst, stimuleerden ze dat ook niet. Bij sollicitatiegesprekken loop ik daar wel tegen aan, want ze zoeken een profiel dat bij het bedrijf past en ze vragen altijd wat je in je vrije tijd doet. Ik heb niet op hockey gezeten en ga ook niet drie keer per jaar met vakantie. En dat zorgt voor een bepaalde afstand.’

Volgens Amin Asad (23) denken advocaten nog wel eens te licht over diversiteit. ‘Ze zijn soms wat naïef. Medestudenten met een andere afkomst kunnen momenteel geen baan vinden en werken dan maar zo lang bij een boekhandel en benzinepomp. Ik vind het ongekend dat ze selecteren op afkomst in plaats van talent. Het is lastig om er tussen te komen, daarom heb ik de teugels aangetrokken en werk ik nu vrijwillig bij de rechtswinkel en de voedselbank. Ik vond het mooi wat Bart van Reeken zei: als je voor een voetbalelftal op afkomst selecteert, heb je minder resultaat.’

Hedy Jak, redacteur

Advertentie