Onder rechtzoekenden wier toevoeging als gevolg van het behaalde resultaat is ingetrokken, kan verwarring ontstaan als zij zowel van de advocaat als van de Raad voor Rechtsbijstand een rekening krijgen. Advocaten die toch een commercieel merendeel in rekening brengen moeten op de factuur duidelijk aangeven dat het een bedrag minus de toevoeging betreft, zo adviseert de raad. Voor declaraties in extra-urenzaken geldt dat de raad het gehele bedrag vordert bij de cliënt. Sinds de Raad van State vorig jaar bepaalde dat de Raad bij behaald resultaat zelf de kosten van rechtsbijstand op de rechtzoekende moet verhalen is onduidelijkheid ontstaan bij cliënten, wat in enkele gevallen leidde tot bezwaarprocedures.

Advertentie