Met ingang van 1 februari 2010 zal ook het Familiejournaal via het Digitaal loket rechtspraak worden opengesteld voor de advocatuur. Hierdoor kunnen advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor sneller en beter worden geïnformeerd over de stand van zaken rond familiezaken. Door het Familiejournaal via het Digitaal loket rechtspraak aan te bieden kan door advocaten en hun medewerkers informatie worden verkregen over verzoeken tot uitstel van verweer, tot aanhoudingen en de beslissingen over uitstel van beschikkingen en vervroegde uitspraken. In eerste instantie zal het Familiejournaal zich beperken tot echtscheidingszaken, verdelings- en verrekeningszaken, voorlopige voorzieningen en alimentatiezaken. Onderzocht wordt of op termijn ook zaken op het gebied van gezag en omgang aan het Familiejournaal worden toegevoegd. De werkwijze van het Familiejournaal is voor zover mogelijk gelijk aan de werkwijze rond de reeds bestaande Roljournalen. Het Digitaal loket rechtspraak biedt de advocatuur inmiddels verschillende diensten, zoals de Roljournalen Handelszaken, bestuursrechtdossiers, de Deskundigenindex en het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over de diensten van en toegang tot het Digitaal loket rechtspraak is te vinden op http://loket.rechtspraak.nl.

Advertentie