Advocaten, dekens, ambtenaren, tuchtrechters en anderen kwamen in april in plukjes langs bij de Commissie Huydecoper om hun ideeën over de bestuurlijke organisatie van de Orde uiteen te zetten. In hoeverre de – zeer diverse – ideeën hebben geholpen de nog verdeelde commissie op één lijn te krijgen, valt te bezien. Ambtenaren van justitie adviseerden de lokale ordes af te schaffen, vrijwel alles landelijk te bepalen en tien lokale dekens aan te stellen die met een professioneel bureau het lokale bestuur voor hun rekening nemen. De Amsterdamse deken Germ Kemper wil dekens opnemen in de Algemene Raad om zonder ‘namaakparlementair gescharrel’ voeling te hebben met de achterban. Huydecoper wierp de vraag op wat er overblijft van de invloed van het College van Afgevaardigden als een landelijk bestuur inclusief dekens alles van tevoren bekokstooft. Er gingen stemmen op voor ‘landelijk doen wat landelijk kan’, professionalisering en terugbrenging van het aantal dekenaten tot tien, acht of zelfs vijf. De BOA, die opkomt voor kleine kantoren, schreef de commissie dat de vriendelijk oplossende lokale deken geen enkel probleem is, maar wel het vinden van de juiste personen voor deze functie; en de belangen van grote en kleine kantoren zouden te zeer uiteenlopen om binnen de Orde ‘onder één en hetzelfde regime’ te besturen. En bij het kiezen van het College van Afgevaardigden zouden volgens sommigen naast geografische ook andere criteria (kantoorsoort, specialisme) een rol moeten spelen.

Advertentie