‘Wij hebben gekeken wat binnen een bepaalde praktijk de omzet is die je gemiddeld haalt. Voor strafrechtadvocaten is dat bij ons een ander bedrag dan voor de collega’s in het civielrecht. Over de omzet die de advocaat maakt boven dat gemiddelde bedrag ontvangt hij bij ons 25 procent bonus. Onze bonusregeling bestaat nu een jaar of tien. Excessen heb ik in die tijd nooit gezien, maar je wordt door ervaring wijs en bouwt veiligheidskleppen in om te voorkomen dat mensen het onderste uit de kan halen. In het begin kon het bonuspercentage bijvoorbeeld oplopen tot 40, dat hebben we inmiddels teruggedraaid naar 25. En we hebben het bedrag verhoogd waarbij de regeling in werking treedt. Eigenlijk zeggen we nu: met je bonusregeling moet je een dertiende en veertiende maand kunnen halen, maar alles daarboven is niet gezond.
Een bonusregeling kan zich in theorie lenen voor misbruik, maar er zijn twee dingen die dat voorkomen. De declaraties die voor 1 april van het volgend jaar niet zijn binnengekomen gaan van de omzet af; zo voorkom je dat er declaraties worden geschreven die toch niet worden betaald. En we hebben een plafond per advocaat, waarbij we ook kijken naar het uurtarief; bij jouw uurtarief is dit het maximale bedrag. Komen mensen boven dat plafond uit, dan nemen we ze apart en vragen we: “Hoe kun jij zo hoog zitten?” En dan zie je soms dat zoiets gebeurt omdat een advocaat vanwege grote drukte er niet aan toe is gekomen om voor het eind van het jaar een aantal declaraties te schrijven en dat aan het begin van het volgend jaar heeft gedaan. Is het verschil tussen jaar X en jaar Y te groot, dan nemen we voor de bonus het gemiddelde en verrekenen we dat met terugwerkende kracht.
Er zijn bepaalde praktijken die zich minder goed lenen voor een bonusregeling. Onze cassatiepraktijk bijvoorbeeld is niet echt commercieel. Voor onze cassatieadvocaten hebben we daarom het gemiddelde genomen van de anderen. Die zouden anders nooit aan een bonus toe komen, maar nu hebben ze gemiddelde arbeidsvoorwaarden.’

Lars Kuipers, journalist

Advertentie