De strafzaak tegen Jacob Cornegoor heeft iets aan het licht gebracht wat mij enigszins heeft ontgoocheld: ook Spigthoff doet aan legal opinions. Ze stonden bekend als de jongens van de rammelende ketting. Robuuste mannen die het recht kneden met opgestroopte mouwen. Nu blijken ze ook daar met slecht leesbare kopieën op schoot dagenlang te peuteren aan legal opinions bij het licht van een schemerlamp.
In een grijs verleden heb ik nog een halfjaartje een kamer met Leo Spigt gedeeld. Dat wil zeggen, ik kreeg een werkplek bij hem aan tafel. Leo schreef nooit legal opinions, dat deed hij mondeling. Met een paar zinnen, half binnensmonds en enkele brede gebaren. Vaak was de zaak daarmee opgelost. Deze gave was ondoorgrondelijk maar ze werkte.
Voor wie het niet weet: een legal opinion is een langdradig en formeel document dat begint met een uitgebreide samenvatting van de opdracht, wordt gevolgd door een oneindige opsomming van bestudeerde documenten, ‘we have reviewed the following documents’, waarna een zuinige conclusie volgt met veel lange bijzinnen. Na die conclusie komt het belangrijkste onderdeel van de LO: de formulering in de meeste creatieve bewoordingen welke er toe strekt de conclusie zodanig te polijsten en te oliën dat deze steeds uit de greep van de cliënt glibbert wanneer hij het advies tracht te bevatten.
Een LO moet body hebben. Zoals kipfilet met water wordt geïnjecteerd, zo moet ook de LO een lijvige indruk maken. Een goede LO is zo volumineus dat de supervisory board er niet doorheen komt. Om die reden wordt een speciale executive summary toegevoegd. Dat staat mooi en maakt de LO ook weer wat dikker. Om jonge advocaten te leren veel woorden te gebruiken voor weinigzeggende zinnen plegen speciale inhouse cursussen Legal English te worden georganiseerd.
Advocaten die legal opinions schrijven heten ook wel LO Lawyers, vaak afgekort tot: Lola’s. Een Lola is de nachtmerrie van iedere beginnende advocaat.
We zien ook Cornegoor ermee worstelen. ‘Hij vond het werk niet echt leuk,’ zo haalde het FD hem aan. Dat is een understatement. Gezonde advocaten haten dit werk. Het siert Jacob dat hij dit heeft opgebiecht. Dat kan wel eens een louterende werking hebben voor honderden lotgenoten. Jaren geleden zaten hij en ik op hetzelfde kantoor. Voordat ze van Cornegoor een Lola konden maken volgde hij Leo Spigt naar Curaçao. Daar heb je ook Lola´s, maar dan in een geheel andere betekenis van het woord.
En dan komt ie terug om vervolgens legal opinions te gaan zitten schrijven in Amsterdam-Zuid. Dat is inderdaad oenig.

Matthijs Kaaks

Advertentie