De Commissie bestuurlijke vernieuwing (Commissie-Huydecoper, naar haar voorzitter) is ingesteld om knelpunten in de huidige bestuursorganisatie van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orden in de arrondissementen te analyseren en te komen met voorstellen ter oplossing van die knelpunten. Ervaart u knelpunten in het functioneren van de Algemene Raad, Raden van Toezicht, het College van Afgevaardigden of in de samenwerking tussen deze organen? Heeft u ideeën voor verbeteringen? Dan hoort de Commissie dat graag op maandag 12 april 2010 van 10.00-17.00 uur in Den Haag. U bent welkom in persoon op het bureau van de Nederlandse Orde aan de Neuhuyskade 94. Wij verzoeken u zich hiervoor uiterlijk 5 april a.s. aan te melden bij het secretariaat van de Commissie, tel. 070-335 35 63 of a.hoeversAadvocatenorde.nl. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk onder de aandacht van de Commissie brengen. U kunt uw reactie tot 12 april a.s. sturen naar genoemd mailadres of per post naar de Nederlandse Orde van Advocaten t.a.v. Commissie-Huydecoper, postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Advertentie