Advocaten benadelen de Orde jaarlijks voor naar schatting 150 duizend euro door onjuiste opgave van de inkomenscategorie. Van de in een steekproef gecontroleerde advocaten heeft een kwart in 2009 een verkeerd inkomen opgegeven. Dat was overigens in lijn met voorgaande jaren. Indertijd schatte het College van Afgevaardigden dat de Orde jaarlijks drieënhalve ton misloopt. Die berekening werd echter door Erik Oltmans (financiële administratie van de Orde) weerlegd. Anderhalve ton noemt hij evenwel een reële schatting.
Het college vindt het groot aantal foutieve opgaven onaanvaardbaar en in strijd met de integriteit die de beroepsgroep nastreeft. Landelijk deken Jan Loorbach laat daarom onderzoeken of een honderd procent controle wenselijk is. De voor- en nadelen van een dergelijke controle kunnen mogelijk al behandeld worden tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden in juni.

Advertentie