Bij het doornemen van het laatste Advocatenblad (22 januari jl.) heb ik mij buitengewoon geërgerd aan de kwalificaties van de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Albayrak, als ‘dat mens’ en ‘het arme schaap’. Nog afgezien van de materieel geheel onjuiste benadering van de kwaliteit van deze uitstekende staatssecretaris, past het een advocaat absoluut niet om een staatssecretaris op deze manier te bejegenen. Opname van de column van de heer Spong in het Advocatenblad had dan ook wat mij betreft achterwege moeten blijven.

Advertentie