De Nederlandse rechter in het Straatsburgse Hof, Egbert Myjer, kan nog eens drie jaar blijven zitten. Nu de Russische Doema Protocol 14 bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geratificeerd, treden de overgangsbepalingen van dat protocol op 1 juni in werking. Het gevolg daarvan is dat Myjers termijn niet dit najaar afloopt, maar wordt verlengd tot 31 oktober 2013. Omdat niet duidelijk was of de Russen het protocol zouden ratificeren, was de Nederlandse regering gedwongen een procedure in gang te zetten voor de benoeming van een Nederlandse rechter in Straatsburg. Onder leiding van Hoge Raad-president Geert Corstens was inmiddels een voordracht van drie kandidaten opgemaakt, die nooit openbaar is geworden. Myjer laat in het midden of hij op zijn eigen baan heeft gesolliciteerd of dat hij op de voordracht stond. Myjer: ‘Ik kan daar niets anders over zeggen dan dat het in Nederland geen gewoonte is om rechters af te rekenen op de manier waarop ze hun ambt vervullen.’ Hij voegt eraan toe dat hij het ambt ‘nog steeds fascinerend’ vindt.

Advertentie