De NVJSA organiseert in samenwerking met De Roos & Pen advocaten op vrijdag 9 en zaterdag 10 april 2009 de Landelijke Strafrechtgame. In deze tweedaagse cursus zullen alle fases van het strafproces worden doorlopen van de voorgeleiding, via de raadkamer tot en met de inhoudelijke behandeling, onder toeziend oog van daadwerkelijke rechters-commissarissen, officieren van justitie en zittingsrechters. In een aantal fictieve strafzaken zullen 45 deelnemers uit verschillende arrondissementen hun cliënt van bijstand voorzien. Om een zo realistisch mogelijke situatie te creëren wordt opgetreden voor daadwerkelijke rech-ters-commissarissen, officieren van justitie en zittingsrechters. Tussen de zittingen en voorgeleidingen door worden lezingen verzorgd over een actueel straf(proces)-rechtelijk onderwerp. De Strafrechtgame wordt gehouden in Amsterdam. De kosten van deelname zijn 400 of 450 euro. De sluitingsdatum voor de vooraanmelding is 1 februari 2010, de definitieve sluitingsdatum is 28 februari 2010, inschrijving is 31 januari 2010. Voor inschrijving en meer informatie zie: http://strafrechtgame.nvjsa.nl/.

Advertentie