In Syrië begint binnenkort het proces tegen de 79-jarige Haytham al-Maleh, een alom gerespecteerd advocaat en winnaar van de Geuzenpenning voor zijn strijd voor de mensenrechten. Hij wordt beschuldigd van ‘het aantasten van het moreel van de natie’ en het beledigen van de rechterlijke macht. In oktober 2009 werd Al-Maleh opgepakt, twee dagen nadat hij een interview had gegeven aan een in Europa gevestigde televisiezender waarin hij de voortdurende onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting bekritiseerde. Bijna een halfjaar later zit hij nog steeds vast onder erbarmelijke omstandigheden.
In een onlangs uit de gevangenis gesmokkelde brief aan zijn zoon beschrijft hij zijn arrestatie, de ondervragingen en de omstandigheden van zijn detentie. Zo zijn de cellen met ongeveer 60 personen overvol en onhygiënisch. Zijn detentie is extra zwaar voor hem vanwege zijn hoge leeftijd en ziekte. Al-Maleh heeft diabetes en een schildklieraandoening en is afhankelijk van medicijnen. Hij vertrouwt echter alleen medicijnen die afkomstig zijn van zijn eigen familie. Om die reden wordt gemeld dat Al-Maleh sinds 18 februari geen medicatie meer heeft gekregen.
Op 22 februari moest Al-Maleh voor een militaire rechtbank verschijnen om twee nieuwe aanklachten aan te horen: belasteren van een overheidsorgaan en het beledigen van de Syrische president. Tijdens de zitting maakte Al-Maleh volgens ooggetuigen een zwakke indruk en had hij een zachte stem. Een week eerder was hij nog flauwgevallen omdat hij zijn medicijnen niet heeft gekregen.
Syrië heeft een slechte reputatie waar het gaat om respect voor de mensenrechten en de behandeling van mensenrechtenactivisten. Human Rights Watch nam in 2009 zelfs een verslechtering van de mensenrechtensituatie waar. De noodtoestand die in 1963 werd uitgeroepen blijft gehandhaafd, waardoor de veiligheidsdiensten zonder arrestatiebevel dissidenten kunnen oppakken. Al-Malehs arrestatie en vervolging tonen aan dat de autoriteiten van deze vrijheid nog steeds dankbaar gebruik maken.

Advocaten voor Advocaten roept u op deel te nemen aan de schrijfactie waarbij de Syrische autoriteiten wordt opgeroepen Al Maleh vrij te laten. U kunt contact opnemen met Adrie van de Streek via e-mail infoAadvocatenvooradvocaten.nl of bezoek de website www.advocatenvooradvocaten.nl.

Advertentie