‘Laat me, laat me, laat me m’n eigen gang maar gaan’– wie heeft deze hartenkreet de afgelopen maanden niet gehoord? Je eigen gang gaan, dat lijkt iets van voorbije tijden. In een maatschappij die haar kaarten meer op toezicht zet, en minder op vertrouwen, worden ook de vrije beroepen minder vrij. Dan wil men weten hoe fouten en fraude kunnen worden voorkomen – of die eigenlijk wel worden voorkomen. Dan wordt geroepen om hogere kwaliteitsstandaarden, om transparantie en controle. En dan is ook het tuchtrecht geen rustig bezit meer, en blijkt de plaatselijk deken ineens al te lankmoedig tegenover de beroepsgenoten.
Die tendens naar meer toezicht ligt de advocatuur niet zo. De advocaat is gewend zijn eigen boontjes te doppen: laat zich goed informeren, bekijkt de zaak van alle kanten en vormt op basis daarvan zelfstandig een mening. Een doordachte, onafhankelijke visie – daar heeft de cliënt recht op. Bij deze houding past een eigen systeem van toezicht en tuchtrecht. En dat systeem is nu onderwerp van discussie, belangrijk genoeg voor een special, vindt de redactie.
De Orde komt een dezer dagen met een rapport van de gezaghebbende mr. Docters van Leeuwen – we interviewen de rapporteur. We kijken ook een heel andere kant op, in de spiegel van de Zeven Hoofdzonden, en zien wat de advocaat tot zijn misstappen drijft. En we werpen een blik in het café en het liefdesleven van de advocaat om te kijken of hij tenminste dáár aan het tuchtrecht kan ontkomen.
Mensen van het Hof van Discipline geven hun visie en een medische– en tegelijk advocatuurlijke tuchtrechter zoekt de verschillen tussen twee tuchtrechtsystemen. Een accountant die onderzoek doet bij ‘probleemkantoren’ geeft praktische tips. In deze special mogen we ook alvast een blik werpen op een nog niet gepubliceerd voorontwerp van een wet voor het tuchtprocesrecht – en zien zo een boeteregeling en een tuchtregister in het verschiet.
‘Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan.’ Dat is tegenwoordig geen voldoende onderbouwing meer. Maar waar moeten ‘ze’ nu echt van afblijven? De balie kan zich gaan informeren, een mening vormen en, wie weet, met een beetje meer openheid en verantwoording haar eigen gang blijven gaan.

Advertentie