In de begroting voor 2011 wordt de gefinancierde rechtsbijstand gespaard, voorlopig. Gelet op de verwachte hogere instroom komt er voor de civiele toevoegingen geld bij. Wel werden al in 2008 structurele bezuinigingsmaatregelen ter hoogte van 50 miljoen aangekondigd. Met de uitwerking hiervan is men nog bezig en de resultaten zijn niet direct in de begroting terug te vinden. Verder zijn in juli 2010 nog aanvullende bezuinigingen aangekondigd die in 2011 ingaan.
Louise van der Veen, lid van de Algemene Raad, is blij met de verhoging en dat er verder niet bezuinigd wordt bovenop wat eerder is aangekondigd. ‘Terecht, omdat er eerder al zo fors is gesneden.’ Wel vindt ze het opvallend dat de aangekondigde verhoging van het budget voor civielrechtelijke toevoegingen niet terug te vinden is in het bedrag dat voor de Raad voor Rechtsbijstand staat begroot. ‘Het stelsel is sowieso geen rustig bezit, omdat nog niet bekend is wat de nieuwe regering gaat doen.’

Advertentie