‘De advocatuur heeft zich in de oorlog niet veel anders opgesteld dan vele andere beroepsgroepen. Ik weet ook dat dit soort geschiedenissen nu eenmaal in grijstinten wordt geschetst, en een moreel oordeel is achteraf altíjd makkelijk te vellen. Maar dat ook geen van de negentien dekens een enkele maal heeft geprotesteerd, dat stelt me toch teleur.’ Dat zei Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Raad van Advies van de Orde, wiens oom, advocaat Ernest Kan, in het verzet zat en in concentratiekamp Sachsenhausen werd gefusilleerd. Hij kreeg op 6 september jl. in Den Haag het eerste exemplaar van Smalle Marges aangeboden. Deken Jan Loorbach concludeerde bij die gelegenheid dat er in een gecorrumpeerde rechtsstaat te smalle marges zijn voor het bevechten van de principes van de rechtsstaat. ‘We zijn als advocatenorganisatie en als individuele advocaten vooral verantwoordelijk als het nog niet is misgegaan. Nu dus, of eigenlijk: steeds zolang het niet is misgegaan.’

Advertentie