De Kinderombudsman die in 2011 begint was een initiatief van PvdA-Kamerlid Khadija Arib. ‘In Nederland ontbreekt het aan een onafhankelijk orgaan dat de belangen van kinderen in de gaten houdt. Problemen worden nu binnen de muren van een instelling afgehandeld en ouders en kinderen met klachten trekken aan het kortste eind’, aldus Khadija. De Kinderombudsman moet volgens haar een landelijk overzicht van klachten bijhouden en nagaan of het om een incident of een structureel probleem gaat. Wat kan dit voor advocaten betekenen? ‘Als er een uitspraak over een omgangsregeling ligt en er is ontevredenheid over de wijze waarop die is verkregen of hoe die bijvoorbeeld door de gezinsvoogd wordt ingevuld, dan kunnen advocaten daar bij de Kinderombudsman een klacht over indienen. Advocaten kunnen ook een signalerende functie hebben. En de ombudsman kan op zijn beurt met advocaten praten om te kijken waar ze, ook qua regelgeving, eventueel tegenaan lopen.’ Het is nog niet bekend wie de functie van Kinderombudsman gaat bekleden.
(HJ)

Advertentie