Voorjaarscyclus 2010 (+ inhalers/herkansers, met gewijzigde toetstijden:
10.00-11.30 uur: Gedragsrecht
12.00-13.00 uur: Jaarrekeninglezen
14.00-16.00 uur: Strafprocesrecht

Inschrijving
Stagiaires die in maart 2010 óf september 2009 met de Beroepsop-leiding zijn begonnen, hoeven zich niet op te geven. Herkansers 3e toetsmoment dienen zich aan te melden bij mevrouw C. van Rijn: c.vanrijnAadvocatenorde.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Wilt u bij aanmeldingen duidelijk het volgende vermelden: naam, voorletter(s) en geslacht; het adres waar de bevestiging naar toegezonden moet worden; uw cursuscode.

Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/herkansen van toetsen is door de Algemene Raad vastgesteld op € 75 per toets. Ná de toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u het examengeld kunt overmaken.

• Toetslocatie: De Jaarbeurs te Utrecht.
• Informatie: Orde, afdeling Opleiding, 070-335 35 55, tussen 09.00-12.00 uur.

Advertentie