Katholieken vormen de grootste meerderheid achter de tralies. In jeugdinrichtingen hebben moslims de overhand onder de gelovigen. Twee derde van de gedetineerden gelooft in God, maar heeft minder behoefte aan contact met God en geestelijke verzorging dan de geestelijk verzorgers denken. De behoefte aan meer ‘aardse’ zaken om de detentie door te komen, is groter. Dat blijkt uit een ‘uniek’ WODC-onderzoek onder geïnterneerden dat onlangs werd gepubliceerd. Zorgelijk is dat één op de zeven tbs-gestelden aangeeft te worden bedreigd wegens hun godsdienst of levensovertuiging. Onder gedetineerden in gevangenissen en huizen van bewaring geeft één op tien dat te kennen. ‘Onduidelijk is echter door wie,’ schrijven de onderzoekers.
(LvA)

Advertentie