De nieuwe Verordening op de vakbekwaamheid, in werking getreden op 1 januari jl., vereist een hoger aantal opleidingspunten dan voorheen, namelijk 20 in plaats van 16. Bovendien was het tot 2010 mogelijk om – bij een puntenoverschot uit voorgaande jaren – in een bepaald jaar géén opleidingspunten te behalen. Dat kan nu niet meer.

Advertentie