Het College van Afgevaardigden, met name de Haagse fractie, verschilt van mening met de Algemene Raad over de samenstelling van een commissie die moet adviseren over de cassatiebalie. In de vergadering van 23 september deed Diana de Wolff (Algemene Raad) een oproep om per fractie iemand te sturen. De cassatiebalie wordt een landelijke balie en De Wolff wil daarom niemand bij voorbaat uit de commissie weren. Lineke Bruins (Den Haag) denkt niet dat ieder collegelid geschikt is en vindt Wolffs oproep bovendien veel te vaag. ‘Uit elke fractie moet nu iemand naar Den Haag komen, en waar hebben we het dan over?’ Wolff belooft deskundige sprekers uit te nodigen, zodat voldoende kennis beschikbaar komt. Uiteindelijk zal het College van Afgevaardigden de vereiste verordening moeten vaststellen.

(Jan Pieter Nepveu)

Advertentie