Moeten alle uitspraken op rechtspraak.nl? Op de website van het blad Mr. zei de voorzitter van de redactieraad van rechtspraak.nl eind september niet voor publicatie van alle uitspraken te zijn. Volgens Groeneveld zal het anonimiseren van álle uitspraken de rechtspraak honderd manjaren van rechters extra kosten. ‘Als daar geld voor komt, willen wij het wel doen.’
SP-Kamerlid Farshad Bashir vindt openbaarheid zo horen in een rechtsstaat dat geld geen probleem mag zijn. Eerder die maand antwoordde de minister van Justitie op vragen van Bashir dat belangrijke uitspraken aanmerkelijk moeilijker te vinden zullen zijn als alle belastinguitspraken op rechtspraak.nl komen.

(Lex van Almelo)

Advertentie