Voordat gesproken kan worden over eventuele oplossingen voor Wwft toezicht, is het noodzakelijk duidelijk te maken dat het huidige toezichtsysteem tekortschiet. Mocht dat zo zijn en moet het bestaande systeem inderdaad worden aangepast, dan heeft intern dekenaal toezicht de voorkeur. Dat is strekking van een motie die verleden week woensdag tijdens de vergadering van College van Afgevaardigden (CvA) met grote meerderheid werd aangenomen. ‘Als er weinig gemeld wordt, moeten we weten waarom’, aldus G. Beydals namens het arrondissement Amsterdam, ‘anders weten we niet welk probleem we moeten oplossen.’ ‘We snakken naar duidelijkheid,’ zei J.H. Peek, plaatsvervangend CvA-lid in Utrecht, ‘want waar gaat het mis volgens de politiek en het BFT?’
Ook hekelde een aantal sprekers de rol van het BFT. Diens onwil om informatie te delen over zaken die advocaten zouden hebben moeten melden, leverde de financiële waakhond ferme kritiek op; en door de ‘ open kanalen met de Belastingdienst en de AFM’ zou men met het BFT ‘het paard van Troje’ binnenhalen. De motie legt de Algemene Raad geen verplichting op. De bijeenkomst was niet bedoeld om besluiten te nemen, aldus Algemeen Deken Jan Loorbach, maar om ‘alle relevante argumenten te horen’.

Advertentie