De Rechtspraak heeft elf milieukamers ingericht in verband met de inwerkintreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober. Deze milieukamers vallen onder de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Met de Wabo is één nieuwe omgevingsvergunning ingevoerd; deze bundelt zaken zoals slopen, bouwen, wonen, kappen en indirecte lozingen.

Advertentie