De kosten van het door Docters van Leeuwen voorgestelde systeem van onafhankelijk toezicht worden door de Algemene Raad geraamd op € 500.000 per jaar. Uitgaand van 16.000 advocaten, betekent dat € 31,25 per advocaat. Landelijk deken Jan Loorbach zei verleden week tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden dat de Orde de kosten het best zelf kan dragen, opdat het systeem van toezicht tot op zekere hoogte in eigen handen blijft. De kosten komen voort uit de professionalisering van de dekens en het aanstellen van toezichthouders. Het College van Afgevaardigden verwacht niet dat het systeem van toezicht veel problemen oplost, maar heeft zich niettemin achter de voorstellen geschaard. ‘Als het nodig is om het vertrouwen te winnen, dan moeten we het maar doen,’ aldus een collegelid op 23 september jl. Het college ziet de plannen nog graag nader financieel onderbouwd.

(Jan Pieter Nepveu)

Advertentie