De Orde heeft 288 duizend euro overheidsgeld ontvangen voor de bouw van een database waarin de telefoonnummers van geheimhouders kunnen worden opgeslagen. Dit wekte op 23 september bij het College van Afgevaardigden het vermoeden dat de plannen voor nummerherkenning al worden uitgevoerd voordat er een besluit genomen is. De bouw van het depot heeft haast omdat het medio maart gereed moet zijn, tegelijk met het systeem van het KLPD (Korps landelijke politiediensten). Jan Leliveld (Algemene Raad) heeft het College van Afgevaardigden evenwel beloofd dat het in december nog een streep door de concept-verordening kan halen. ‘Dan is het jammer voor de rijksmiddelen.’

(Jan Pieter Nepveu)

Advertentie