Wie dacht dat de nieuwe gerechtelijke kaart er nu toch wel zo’n beetje aan zat te komen, heeft het mis. Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten antwoordde op 27 oktober op de vraag van de vaste Kamercommissie wanneer de herziene kaart zal zijn geïmplementeerd: ‘Volgens de planning gaat het concept-wetsvoorstel rond deze tijd in consultatie. Gestreefd wordt naar indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel in juni 2011. Na inwerkingtreding van de wet zal de volledige implementatie naar verwachting een aantal jaar vergen, mede om de kosten te beheersen.’
Het College van Afgevaardigden heeft dus nog even de tijd om na te denken over het voorstel van de commissie-Huydecoper, die ervoor pleit om die herindeling te volgen bij de omvorming van de negentien lokale ordes tot tien afdelingen. Of misschien gaat de Orde de rechtspraak wel vooruit. Tijdens de jaarvergaderingen van de plaatselijke Ordes in Leeuwarden, Assen en Groningen die in oktober plaatsvonden, werd in ieder geval al besloten tot samenvoeging van de drie Ordebureaus van de noordelijke arrondissementen tot één bureau in Groningen. Dat gebeurt al per 1 november 2010.

Advertentie