Uit een pleidooi van 18 augustus jl. voor de enkelvoudige strafkamer van het Gerechtshof Leeuwarden. ‘Een seksuele voorkeur voor hetzelfde geslacht is net zo irrelevant als een culinaire voorkeur voor spaghetti.’

Over de ten laste gelegde belediging van een agent door hem voor: ‘Homo!’ uit te maken, wil ik nog wel een aantal opmerkingen plaatsen. Het is mijns inziens principieel onjuist om het woord ‘homo’ als een belediging op te vatten. Nederland onderscheidt zich juist daarin van achterlijke landen waar wij homoseksualiteit niet zien als een afwijking of ziekte, maar als een vanzelfsprekend en natuurlijk verschijnsel. De overheid heeft dan ook de mond vol over homo-emancipatie. Het maakt in Nederland dus niets uit of je homo-, hetero- of biseksueel bent. Iedereen is gelijkwaardig. Je mag alleen niet je seksualiteit met dieren of kinderen praktiseren. Een seksuele voorkeur voor hetzelfde geslacht is daarmee net zo irrelevant als een culinaire voorkeur voor spaghetti. Een veronderstelde seksuele geaardheid kan in dit kader dus nooit beledigend zijn.
Het is dan ook onvoorstelbaar dat iemand zich voor het strafrecht dient te verantwoorden omdat hij tegen een (homoseksuele) politieagent: ‘Hetero!’ roept. Indien wij echter wel accepteren dat het woord ‘homo’ als scheldwoord kan worden opgevat, dan accepteren wij nog steeds dat homoseksuelen niet gelijkwaardig zijn aan heteroseksuelen. In dit licht zou het pas van homo-emancipatie getuigen als politieagenten hun schouders ophalen als ze voor homo worden uitgemaakt.
Vanzelfsprekend is mij bekend dat de Hoge Raad eind 2009 nog heeft beslist dat het woord ‘homo’ wel als een belediging kan worden gezien. Wellicht voelt u zich verplicht om in dat voetspoor recht te spreken in deze zaak. Mijns inziens is het echter tijd om principieel een meer vooruitstrevend standpunt in te nemen. Ik vraag van u dus om een magistratelijke ongehoorzaamheid aan de Hoge Raad. Want zoals één Aletta Jacobs zo veel heeft kunnen betekenen voor de vrouwenemancipatie, kan ook de beslissing van één raadsheer van uw Gerechtshof een enorme stap voorwaarts zijn voor de homo-emancipatie.

Ik wil eindigen met een uitspraak in dezelfde diepe overtuiging als president Kennedy op 26 juni 1963 voor het Rathaus Schöneberg in Berlijn: ‘Ik ben een homo!’

Arthur Scholtmeijer, advocaat te Heerenveen

Twintig uur taakstraf
Het Gerechtshof Leeuwarden heeft op 18 augustus de beslissing d.d. 19 januari 2010 van de Rechtbank Leeuwarden bevestigd, waarbij bewezen is verklaard dat cliënt zowel het woord ‘homo’ als ‘puta’ heeft gebezigd tegen beide agenten. Het hof legde een werkstraf op van twintig uur, in plaats van de dertig uur die de rechtbank had opgelegd. [red.]

Advertentie