Met de Nederlandse rechtsstaat blijkt het goed gesteld, afgaande op het rapport Rule of Law Index van het World Justice Project. Deze Amerikaanse organisatie deed in meer dan 100 landen onderzoek naar onder andere de effectiviteit van het strafrecht, corruptie en bestuurlijke transparantie. Ook in vergelijking met andere rijke en westerse landen scoort Nederland hoog. Op de vlakken ‘heldere, toegankelijke en stabiele wetten, ‘effectieve wetgeving’ en ‘bestuurlijke terughoudendheid’ doen alleen de Zweden het beter. Ruimte voor verbetering ligt op het gebied van ‘Order and Security,’ waar Nederland een negende plaats inneemt. In het rapport staat ook dat de mate waarin het recht voor iedereen toegankelijk is en de effectiviteit van het criminele opsporingsapparaat voor verbetering vatbaar is. Hetzelfde geldt voor de aanpak van ambtelijk wangedrag.
Aan het onderzoek werd gedurende drie jaar door meer dan 900 experts uit alle onderzochte landen gewerkt. Nederlandse bijdragen werden onder andere geleverd door Jacqueline van den Bosch (Houthoff Buruma), Eva Knipschild (Kennedy Van der Laan), Arnold Versteeg (Brinkhof advocaten) en de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Maastricht en Tilburg.

Advertentie