Verleden week maandag zijn de nieuwe, vaste tarieven voor de griffierechten in burgerlijke zaken ingevoerd. In plaats van de gedeeltelijke vrijstelling, die leidde tot veel diversiteit, is er nu een laag tarief voor de laagste inkomens. Mensen met een laag inkomen betalen vanaf nu in civiele zaken € 70 euro bij de kantonrechter en de rechtbank en (ongeveer) een viervoud daarvan bij de gerechtshoven en de Hoge Raad. De griffierechten voor natuurlijke personen kunnen oplopen tot € 1.395 bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2011 zullen de griffierechten aan het begin van de procedure worden geheven en geïncasseerd.

• Zie voor een overzicht van de belangrijkste juridische veranderingen het artikel van Robert Hendrikse verderop in dit blad.

Advertentie