Niet-advocaten moeten benoemd kunnen worden in het bestuur van een advocatenkantoor. Binnen de Orde is dat geen onderwerp meer van discussie. Wel is sinds de uitspraak in de Akzo-zaak de twijfel toegenomen over de werking van het verschoningsrecht. Leden van het College van Afgevaardigden vroegen nader onderzoek. ‘Wij zijn absoluut niet overtuigd van het afgeleide verschoningsrecht voor bestuurders-niet-advocaten,’ zei J. de Jonge namens de fracties Breda en Middelburg in de vergadering van 23 september.
Volgens landelijk deken Jan Loorbach draait de Akzo-zaak om advocaten en dus niet om niet-advocaten. Daarom zou de uitspraak geen invloed hebben op de positie van de bestuurder-niet-advocaat. De meerderheid van het College van Afgevaardigden vond ten slotte een onderzoek overbodig.

(Jan Pieter Nepveu)

Advertentie