Minister Jan Kees de Jager van Financiën neemt het verschoningsrecht van advocaten tegenover De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de loep. Aan de Tweede Kamer schreef hij onlangs over zijn wetgevingsvoornemens op het gebied van de financiële markten: ‘Ik ben bereid om te onderzoeken op welke wijze de verhouding tussen de inlichtingenbevoegdheid van de toezichthouders en het verschoningsrecht van bepaalde adviseurs kan worden verduidelijkt, zodat de inzet van de inlichtingenbevoegdheid niet onnodig kan worden beperkt.’ Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van DNB, die zich erover beklaagde dat ‘partijen met een verschoningsrecht wel eens worden ingezet om gevoelige informatie buiten bereik van de toezichthouder te houden’. Volgens een woordvoerder van DNB staat het DSB dossier ‘los’ van de problematiek die DNB in deze alinea van haar brief signaleert. Hoe vaak advocaten ‘als vluchtheuvel worden gebruikt’ kan de woordvoerder niet zeggen. ‘Het komt voor. Onze geheimhoudingsplicht verhindert ons uitspraken te doen over concrete gevallen.’

Advertentie