Volgens de ministers van Financiën, Veiligheid en Justitie geven rechtsbijstandsverzekeraars voldoende uitvoering aan het recht op vrije advocatenkeuze. Dit hebben zij twee weken geleden geantwoord op Kamervragen die zijn ingegeven door de resultaten van een enquête van het Tros-programma Radar in mei. Daaruit bleek dat 40% van de verzekerden aan wie de rechtsbijstandsverzekeraar een advocaat toewees niet wist dat zij het recht hadden op vrije advocatenkeuze. De ministers zien niets verkeerds en wachten de uitkomsten medio 2011 af van een WODC-onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandsverzekeraars.
Volgens de ministers bepaalt de verzekeraar het moment waarop de verzekerde een eigen advocaat kan kiezen. Die keuze moet er in ieder geval zijn als er geprocedeerd moet worden. De rest laten de ministers in het midden. Volgens de Europese Commissie valt ook advies zónder gerechtelijke procedure onder het keuzerecht, zegt David Lévy van de Franse advocatenorganisatie CNB. De commissie verklaarde onlangs een klacht van rechtsbijstandsverzekeraars ongegrond. Zij keerden zich tegen een wet die de vrije advocatenkeuze waarborgt, omdat zij zelf wilden bepalen welke advocaat de zaak van de verzekerde behandelt.

Advertentie