Het ministerie van Justitie zal de stopzetting van de subsidie voor de tuchtrechtspraak iets geleidelijker laten verlopen dan aanvankelijk het plan was. Het ministerie zal de subsidie vanaf 2011 niet in drie maar in vier jaar afbouwen: elk jaar met een kwart verminderen, zodat er in 2014 in het geheel niet meer wordt betaald. Dit heeft het ministerie de Orde in een brief laten weten. In 2010 betaalt het ministerie de Orde voor de tuchtrechtspleging H 797.300. De regering vindt al sinds eind 2007 dat de beroepsgroepen de kosten van tuchtrechtspraak in eerste aanleg zelf moeten betalen. De Orde maakte tegen de stopzetting bezwaar. Juist toen de bezwaarschriftcommissie haar oordeel zou geven, ging het ministerie in nader overleg met de Orde. Het resultaat daarvan is de geleidelijker afbouw.

(LH)

Advertentie