In Advocatenblad 2010-14 van 22 oktober jl. spreekt Huydecoper onder meer over de scheve getalsverhoudingen in het College van Afgevaardigden, en geeft daarbij als voorbeeld de verhouding tussen het kleinste arrondissement Almelo en het grootste arrondissement Amsterdam. Dat nu vraagt om correctie. Hoewel er niets tegen klein is moeten de werkelijke verhoudingen, met name als het gaat om het toekennen van gewicht, natuurlijk niet worden miskend. De werkelijkheid is dat het arrondissement Almelo een middelgroot arrondissement is (denk alleen al aan de stedenband Almelo, Hengelo, Enschede met ruim meer dan 300.000 inwoners) en in ieder geval qua inwonertal ten minste vijf arrondissementen onder zich laat. Die omvang weerspiegelt zich ook in de omvang van de balie. Niet dat het belangrijk zou behoren te zijn, maar naar ik vrees brengt de huidige discussie over al dan niet wenselijk geachte nieuwe arrondissementsgrenzen, verdeling van zaakspakketten en bestuurlijke indelingen, mee dat de eigen positie soms moet worden benadrukt. Vandaar.

mr. G.G. Vermeulen, Rechtbank Almelo

Advertentie