Gratie krijgen na een drugsmisdrijf lukt zelden. Bij vrijheidsstraffen worden slechts vier van de tien verzoeken ingewilligd. Maar wie veroordeeld is tot een boete of taakstraf heeft meer dan 50 % kans op gratie, blijkt uit gegevens van het. In 2008 nam het ministerie van Justitie 1600 beslissingen over gratieverzoeken. Daarvan werd meer dan de helft afgewezen.
Bij de meeste gratieverzoeken gaat het om verkeersdelicten. In 55% van de gevallen worden deze verzoeken ingewilligd. Reden om gratie te vragen? In 32% van de gevallen om een baan te behouden dan wel verkrijgen. Ook ziekte (22%) wordt vaak aangevoerd. Gratieverzoekers zijn merendeels autochtone mannen van onder de veertig met een baan.

Advertentie