Magda Berndsen, D66-Kamerlid, stelde tijdens de behandeling van de Justitiebegroting voor dat mensen niet meer standaard in gemeenschap van goederen trouwen. Familierechtadvocate Kornelie Oostlander in Haarlem: ‘De politiek probeert al jaren met een herziening om het trouwen onder gemeenschap van goederen te beperken. Tot op heden is dat heel moeilijk gebleken, dus ik moet nog maar zien of dit door de Eerste Kamer komt. Voor alle huwelijksstelsels geldt: als het niet goed is geadministreerd dan kan er van alles misgaan. Er is niet voor niets zoveel jurisprudentie over huwelijkse voorwaarden. Van belang is een goede voorlichting en het goed vastleggen en up-to-date houden van voorwaarden. Een “quick scan” op gezette tijden en bij grote veranderingen als een partner bijvoorbeeld minder gaat werken is cruciaal. Mensen kunnen bij een notaris vaak maar uit een aantal standaardopties kiezen en dat is het. Advocaten zouden ook huwelijkse voorwaarden moeten kunnen opstellen, maar dat is een andere discussie.’

Advertentie