In 2010-2011 is het bestuur van de Jonge Balie Assen als volgt samengesteld: Jantien Jansen-Borsch te Assen (voorzitter), Marijn Jansen te Peize (secretaris), Marion Arends te Assen, Jorien Blaauw te Emmen en Eggo Olinga te Hoogeveen. Contact: mr. J.M. Jansen Postbus 16, 9320 AA Peize, tel. 050-502 03 61, m.jansenAraethuysadvocaten.nl.

Advertentie