Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) heeft een online jurisprudentiebank opgezet met rechterlijke uitspraken over mediation. (Zie www.nmi-mediation.nl.) Te vinden zijn uitspraken over de geheimhoudingplicht, de status van een mediationclausule en de kosten van bemiddeling. De databank bevat uitspraken van rechtbanken, hoven, de Hoge Raad, raden van discipline en de Geschillencommissie advocatuur.

(HJ)

Advertentie