Het beroep op gefinancierde rechtshulp steeg vorig jaar met drie procent. De grootste absolute toename in reguliere toevoegingen betrof net als vorig jaar het personen- en familierecht: op dat gebied werden 98.133 toevoegingen afgegeven, een stijging van 11% ten opzichte van 2006. Het aantal toevoegingen in vreemdelingenzaken daalde met 21%. Dat blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtbijstand 2009 (waarvan we in het vorige nummer het klanttevredenheidsonderzoek, dat er onderdeel van uitmaakt, belichtten).
Met name het Juridisch Loket doet het goed. Deze eerstelijnsvoorziening voorzag vorig jaar 783.077 rechtzoekenden in enige vorm van informatie of advies, een stijging van 18% ten opzichte van 2008. In 5% van de gevallen werd doorverwezen naar de advocatuur, maar het aantal lichte adviestoevoegingen daalde aanmerkelijk: in 2008 nog 15.294, vorig jaar nog maar 13.792. Hoe dat komt, is niet onderzocht. Wel lijken burgers zich door de invoering van diverse ‘prijsprikkels’ beter bewust van de kosten van rechtsbijstand. Opvallend is een uitgebreid onderzoek naar de premiestelling van rechtsbijstandverzekeraars, dat op verzoek van voormalig staatssecretaris Albayrak in de Monitor is opgenomen, hoewel haar plan om een verzekering verplicht te stellen in de herfst van 2008 werd afgeschoten. De tarieven zijn in de periode 2004-2009 steeds gestegen, maar vorig jaar zette een lichte daling in.

(TS)

Advertentie