In het bericht ‘College kritisch op toezichtvoorstellen’ in het vorige nummer stelden we dat de strekking van de motie die tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden van 3 november was aangenomen, de voorkeur geeft aan dekenaal toezicht als blijkt dat het huidige toezichtsysteem tekort schiet en het bestaande systeem inderdaad moet worden aangepast. Hoewel dit tijdens de bijeenkomst ook werd uitgesproken, is de motie zelf onverzettelijker geformuleerd. De motie richt zich nadrukkelijk tegen ‘overeenkomsten (…) of richtlijnen die leiden tot een (verdere) aantasting van de verschoningsverplichting en beroepsgeheim van de advocaat.’

(red.)

Advertentie