Het bestuur van een kantoor wil iets veranderen, maar een deel van de partners is ertegen. Het verzet kan vele vormen aannemen: van regelrechte confrontatie tot sabotage door lijdzaam verzet. Of in een maatschap leven spanningen tussen individuen of praktijkgroepen. De oorzaken kunnen zeer verschillend zijn: te grote variëteit in inzet, verschillen in omzet, te groot stempel op het imago van het kantoor – enzovoort.
Het is maar zelden dat er in een maatschap geen spanningen voorkomen – en kantoren die daar prat op gaan zouden ook de hand in eigen boezem moeten steken, want geen enkele spanning is ook niet goed. Dat kan duiden op het langs elkaar heen leven en op gebrek aan gemeenschappelijke focus. En het kan duiden op een bestuur dat niet echt bestuurt, maar dat alleen maar op de winkel let.

Spanning is dus inherent aan samenwerken. Spanning is ook niet slecht: het leidt tot uitdaging, tot toetsing van meningen, tot creativiteit en innovatie. Grote bedrijven hebben soms ook heel bewust ‘lastige mensen’ in dienst, wier taak het is om tegen te spreken, te twijfelen, een luis in de pels te zijn. Een beetje zoals vroeger de koning een nar had.
Lastig wordt het pas als spanningen niet besproken worden: als er geen communicatie is, als er geen goede feedback is. En jammer genoeg zijn dit nu net punten waar advocatenkantoren meestal niet heel sterk in zijn. Onder het mom van ‘professionele autonomie’ en met het zwaard van een (boven)gemiddelde omzet, houden advocaten twijfels, veranderingen en een gezamenlijke koers het liefst buiten de deur. En dan beginnen die spanningen pas echt te broeien: als een gaslek dat ‘gedicht’ wordt door er een tegel over te leggen. Zo kunnen branden en ontploffingen ontstaan.

De kunst voor het bestuur is om de eigen rol serieus te nemen. Om bij spanningen het voortouw te nemen en de discussie open te gooien. Om iedereen te betrekken, want problemen die ‘alleen maar tussen anderen’ spelen, bestaan in een klein verband als een maatschap niet. Soms kan het helpen daar derden bij te betrekken, want het bestuur is vaak onvoldoende objectief – of wordt zo gezien.

Kortom: koester de spanning en maak die bespreekbaar.

Dolph Stuyling de Lange is adviseur bij Langhof Advies, dat advocatenkantoren adviseert over zaken als HR, marketing, organisatie en strategie.

Advertentie