De verhoging van de competentiegrens voor kantonrechterzaken naar € 25.000 is uitgesteld tot (onder voorbehoud) 1 juli 2011.

Advertentie