Advocaten houden niet van conflicten – althans als het hen zelf betreft. Het liefst lopen ze er met een boog omheen. Op een recent gehouden rondetafelconferentie gaven de circa veertig managing partners van middelgrote kantoren toe dat ze er allemaal toch mee te maken hebben.

Jan Loorbach gaf vanuit zijn ervaring als bestuurder, advocaat en deken, een opsomming van enkele tegenstellingen die tot conflicten kunnen leiden: de conservatieve, tevreden advocaat versus de jonge honden; de ambitieuze advocaten versus degenen die moegestreden zijn; degenen die alleen naar omzet kijken versus degenen die ook andere dingen belangrijk vinden (‘wie kijkt er naar de begeleiding van de jongeren om? De acquisitie? De knowhow?’); en de verschillen in omzet die te groot worden. Dit leidde tot brede herkenning.

Daarna kwam een inleiding vanuit een heel andere hoek: John van der Meij doceerde hoe je vanuit fysiologische en psychologische hoek kunt begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. En hoe je met die inzichten als bestuurder conflicten in een vroeg stadium kunt herkennen en er creatief mee omgaan. Hier kwam de SCARF-formule aan bod: onderwerpen die zeer belangrijk zijn voor de verschillende hersendelen van de mens: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness. En tot slot gaf Saskia Reuling vanuit haar ervaring als advocaat en mediator aan hoe je conflicten kunt indelen, en hoe je ze ook kunt begeleiden naar een fase waarin weer zinvol en creatief overleg mogelijk is.
En hoewel het natuurlijk een gevoelig onderwerp is – wie wil er nu toegeven dat hij spanningen in zijn kantoor heeft? – kwam daarna een levendige discussie los. Daarbij bleek onder meer dat velen het probleem kennen om een onderwerp als partner-evaluatie ingevoerd te krijgen: veel koudwatervrees bij partners, die claimen eventuele feedback wel informeel en regelmatig te geven en te ontvangen. Maar net als bij de beoordelingen van medewerkers bewijst de praktijk dat – als er al sprake is van zulke informele feedback – het geen vervanging biedt voor gestructureerde beoordelingen: met duidelijke criteria en heldere afspraken.

De conclusies? Om goed om te gaan met conflicten is partner-evaluatie eigenlijk onontkoombaar. Beter communiceren – ook over lastige (emotionele) onderwerpen, is een must. Echte aandacht voor het individu, regelmatig met elkaar met de benen op tafel – zonder een agenda. En de instructie voor alle advocaten om bij het onderling overleg de toga aan de kapstok te hangen.

Dolph Stuyling de Lange is adviseur bij Langhof Advies, dat advocatenkantoren adviseert over zaken als hr, marketing, organisatie en strategie.

Advertentie